vDP PFM-Trans a.s , Vítame Vás.

Cestovné lístky a tarifa

Ukážka jednorázového cestovného lístka z MHD Zvolen a Handlová.

   Obrázok - Odbavovací systém využívaný na MHD Zvolen. Naľavo - čítačka ktorá odčíta z čipovej karty príslušnú sumu CL, popr. označí nástup. Napravo - tlačiareň, ktorá vytlačí lístok.

Cenník cestovného na MHD Zvolen a Handlová nájdete na konci stránky vo formáte PDF.

I. - Jednorázový cestovný lístok je možné zakúpiť u vodiča za hotovú sumu pri nástupe prednými dverami, kedy vodič dá pokyn tlačiarni, ktorá vytlačí cestovný lístok príslušný k zakúpenej hodnote. Cestovný lístok je cestujúci POVINNÝ držať pri sebe počas prepravy.

II. - Jednorázový cestovný lístok je možné zakúpiť pri nástupe všetkými dverami (v MHD Handlová, a na prímestskej doprave len prednými) pomocou BČK vydanou spoločnosťou PFM-Trans a.s, alebo akejkoľvek spoločnosti zaradenej do skupiny EliteTrans Group, ktorá využíva systém EM-Test. Vtedy priložíte kartu k čítačke, ktorá odoberie príslušnú sumu z kreditu BČK.

Cestujúci je plne zodpovedný za stratu cestovného lístka. Stratu cestovného lístka vydaného vodičom je cestujúci povinný nahlásiť vodičovi, ktorý v prípade prepravnej kontroly informuje revízora.

Jednorázový cestovný lístok platí na jednu jazdu (od nástupu až po výstup). Po výstupe sa JCL stáva neplatným, a pri druhom nástupe na iný spoj je nutné zakúpiť nový.

Časový cestovný lístok nahratý na BČK platí 30 dní (popr. 365 dní) od zakúpenia. Cestujúci je povinný priložiť kartu k čítačke, ktorá označí nástup.

(BČK - bezkontaktná čipová karta)

Bezkontaktnú čipovú kartu je možné nabiť za minimálnu sumu 2 € u vodiča v autobuse, alebo v predajných miestach PFM-Trans, alebo spoločností začlenených do skupiny EliteTrans Group.

V každom stánku/trafike a na autobusovej stanici si môžete kúpiť CELODENNÝ LÍSTOK, ktorý platí od označenia v stánku/trafike, alebo na informáciách na aut. st., do konca dňa (t.j. 23:59). Obyčajný stojí 2,30 €, zľavnený 1,50 €.

 Od 20.8.2010 môžete využívať na MHD Zvolen novinku, časové cestovné lístky, tzv. MESAČNÍKY, alebo ROČENKY. 

Program "mesačník", alebo "ročenka" je možné nahrať na vašu čipovú kartu. Cestovný lístok platí do mesiaca, poprípade roku od nahratia na kartu vrámci celého pásma MHD Zvolen. Pri nástupe do autobusu priložte kartu k čítaciemu zariadeniu, ktoré označí váš nástup a vydá informačný lístok v prípade kontroly cestovných lístkov. Cenník programu časových CL:

  "Mesačník" (30 dní) "Ročenka" (365 dní)
Obyčajný 18 € 200 €
Zlacnený 8 € 100 €

tarifa.pdf, (227.1kB)
Cenník MHD Zvolen a Handlová platný od 1.1.2009
 
Design by PFM and Webgarden. Ide len o VIRTUÁLNY DOPRAVNÝ PODNIK. Nič z obsahu tejto stránky nie je reálne. Ďakujeme za pochopenie.